Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สงวนลิขสิทธิ์©2550สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติ ณ ปัจจุบัน

 

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

การให้บริการ
ข้อมูลสถานสงเคราะห์

 


สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ

เป็นหน่วยงานในสังกัด กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เป็นหน่วยงานแห่งแรกในประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการคุ้มครอง สงเคราะห์ ฟื้นฟูปรับสภาพ และ พัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์และจิตใจ แก่คนพิการ ชาย – หญิง ทุกประเภท ที่ยากจนและด้อยโอกาส ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือถูกทอดทิ้งอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ 
ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานและโรงพยาบาล ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ...อ่านต่อ

 

 

- ข้าวสาร

- ผ้าอ้อมผู้ใหญ่
แบบเทปกาว size L และ XL

- น้ำยาถูพื้น

- ผงซักฟอก

 

##ของที่จำเป็น##
และขาดแคลนจำนวนมาก

 

กระดาษโน๊ต

 

 

 

 

ประกาศ

 

ช่วยเหลือและบริจาค
ทำเนียบผู้บริหาร
ถาม / ตอบข้อสงสัย

 

ติดต่อสถานสงเคราะห์

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงผู้รับการ
สงเคราะห์ประจำปีงบประมาณ 2559 ... ประกาศเมื่อ 21 กันยายน 2558

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ... ประกาศเมืิ่อ
21 กันยายน 2558

- ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ... ประกาศเมื่อ 3 กันยายน 2558

 

 

 


กระดานประกาศสถานสงเคราะห์

 

โครงสร้างและอัตรา

งานปีใหม่ 2558 สถานสงเคราะห์

 

 

อ่านประกาศทั้งหมด

 

 

 

 

 

 

 

สาระน่ารู้ต่างๆเกี่ยวกับคนพิการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองบริหารกองทุน สป.พม.

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดแผนที่สถานสงเคราะห์ คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง

บริจาคเข้าบัญชี มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการพระประแดง
เลขที่บัญชี 216-1-36110-4 ธนาคารกรุงไทย
สาขา พระประแดง
บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค เลี้ยงอาหารกลางวัน หรือบริจาคเงิน ด้วยตัวของท่านเอง ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง
หรือ สนับสนุน ผลิตภัณฑ์จากการฝึกอาชีพของผู้รับการสงเคราะห์ เช่น กระเป๋า ตะกร้า ของชำร่วย ของที่ระลึก ฯลฯ

สถานสงเคราะ์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง
374 ถนนศรีเขื่อนขันธ์ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10310
เบอร์โทรศัพท์ 02-462-5232 , 02-818-5161
โทรสาร 02-818-4420

ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการดูแล
คนพิการที่ด้อยโอกาส

สถานสงเคราะห์
คนพิการและทุพพลภาพ
พระประแดง

 

 

ขอบคุณผู้บริจาค

 

คุณพลอยกนก ยศรัตนศักดิ์

บริจาคผงซักฟอก

 

คุณวุฒิชัย เครือคำ...กทม.

บริจาค เงินสด 1,000 บาท

 

คุณพรพิไล พิสุทธิ์สวัสดี...กทม.

บริจาค ผงซักฟอก มูลค่า 1,300 บาท

 

คุณจันเกษม มนต์นภา,คุณสุนิสา ศรีวิไล...สมุทรปราการ

บริจาค ไข่ไก่ มูลค่า 4,800 บาท

 

คุณพัชรี ธนวิวัฒน์...สมุทรปราการ

บริจาคข้าวสาร มูลค่า 6,400 บาท

 

ส.วิชัยอะไหล่ยนต์ จำกัด...สมุทรปราการ
บริจาคผลไม้ มูลค่า 650 บาท

 

คุณปัญจาภรณ์ วชิรเขื่อนขันธ์...สมุทรปราการ

บริจาคขนม มูลค่า 1,300 บาท

 

คุณศราวุธ เกาสันเที๊ย...กทม.

บริจาคข้าวกล่อง น้ำดื่ม มูลค่า 4,000 บาท

 

คุณศรีสุภรณ์ วันมีเงิน...สมุทรปราการ

บริจาคขนมถั่วอัด ข้าวตูอัด เผือกอัด มูลค่า 300 บาท

 

บ.พ้อยแอสเสทจำักัด...กทม.

เลี้ยงอาหารกลางวัน มูลค่า 26,600 บาท

 

บ.ส.วิชัยอะไหล่ยนต์...สมุทรปราการ

บริจาคผลไม้ มูลค่า 600 บาท

 

คุณสุกัญญา รับพร...สมุทรสาคร

เลี้ยงอาหารว่าง มูลค่า 5,000 บาท

 

คณะคนชั้นสูงนครปฐม...นครปฐม

บริจาค ผงซักฟอก น้ำยาถูพื้น แผ่นรองซับ มูฃค่า 5,000 บาท

 

 

สมุทรปราการ

 

บริจาคนมกล่อง
บริจาคแป้งเย็น
บริจาคน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
บริจาคผ้าอ้อมคนแก่

 

คนพิการ

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

ชาย 244 คน

หญิง 236 คน

รวม 480 คน

รูปกิจกรรม
สำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ลิงค์ที่น่าสนใจ
ปฏิทินกิจกรรม สถานสงเคราะห์คนพิการพระประแดง ผู้ใดสนใจเลี้ยงอาหารผู้รับบริการ หรือทำกิจกรรมต่างๆ สามารถติดต่อจองเวลาได้ที่เบอร์ 02-462-5235 หรือ 02-818-5161
แผนที่สถานสงเคราะห์