สงวนลิขสิทธิ์©2550สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง
374 ถนนศรีเขื่อนขันธ์ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10310
เบอร์โทรศัพท์ 02-462-5232 , 02-818-5161
โทรสาร 02-818-4420
เบอร์โทรศัพท์ 02-462-5232 , 02-818-5161

 

บริจาคเข้าบัญชี มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการพระประแดง
เลขที่บัญชี 216-1-36110-4 ธนาคารกรุงไทย 
สาขา พระประแดง

ประกาศลงวันที่ 23/08/2560 ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงคนพิการ จำนวน 3 ประเภท 245 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลคนพิการที่ด้อยโอกาส โดยการ บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค เลี้ยงอาหารกลางวัน หรือบริจาคเงิน ด้วยตัวของท่านเอง ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง หรือสนับสนุน ผลิตภัณฑ์จากการฝึกอาชีพของผู้พิการที่รับการสงเคราะห์ เช่น กระเป๋า ตะกร้า ของชำร่วย ของที่ระลึก ฯลฯ

 

 

 

 

ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่าน

 

คุณพลอยกนก ยศรัตนศักดิ์...สมุทรสาคร

บริจาคผงซักฟอก

 

บริษัทต้าซุ่น จำกัด...สมุทรปราการ

บริจาคข้าวสาร

 

คุณวิจิตร บัวศรี...กทม.

บริจาคเงินสด 16,200 บาท

 

คุณปรีดี รัตนฤกษ์ขจร

เลี้ยงอาหารผู้ป่วย

 

บริษัท เซ้าท์ ซิตี้ ปิโตรเคม จำกัด

บริจาคเงินสด 12,713 บาท

 

คุณกรรณิการ์ พุ่มภักดี...กทม.

บริจาคเงินสด 10,050 บาท

 

ศิษย์เก่ากุหลาบวัฒนา รุ่น 25...กทม.

บริจาคเงินสด 8,000 บาท

 

คุณวธากร สุริยาวุธ...กทม.

บริจาคเครื่องซักผ้า

 

 

 

 

 

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


- ยาสระผม

- ถุงดำ

- น้ำยาเดทตอล

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player